Reklamácie

Čo robiť keď…

Dostali ste poškodenú krabicu – tovar?

Ihneď spísať za prítomnosti kuriéra protokol o poškodení, aby sme zahájili bezproblémové reklamačné konanie. Aj v prípade, že obal je poškodený a zásielka sa javí v poriadku, rozbaľte ju prosím čo najskôr, aby ste sa presvedčili, že je všetko tak ako má byť. Nezabudnite si celý priebeh zdokumentovať fotografiou (zabalená krabica, po rozbalení a samotný tovar) a následne nás kontaktovať na náš email eshop@prehouse.sk

Nenašli ste v zásielke faktúru?

Faktúru Vám zasielame na e-mail spolu s detailom objednávky. V prípade že Vám potvrdzujúci e-mail neprišiel, skontrolujte si zložku SPAM a následne sa nám ozvite. Faktúru Vám obratom pošleme.

Chýbajú niektoré položky, alebo diely?

Aj sebadokonalejší systém môže byť niekedy ovplyvnený ľudským faktorom. Ak Vám bude čokoľvek chýbať, neváhajte a dajte nám to vedieť čo najskôr.

Nie ste spokojný s tovarom alebo chcete tovar vymeniť?

Ak nespĺňa tovar Vaše očakávanie, informujte nás o tom! My sa postaráme, aby sme všetko napravili.
Vopred ďakujeme, že nevyhadzujte obaly ihneď po rozbalení! V prípade vrátenia tovaru požadujeme vrátenie len v originálnom obale.

 

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU: PREHOUSE s.r.o., Chmeľová 136, 086 33 Zborov


 

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) PreHouse.sk

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • a.) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  • b.) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  • c.) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  • d.) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu: PREHOUSE s.r.o., Chmeľová 136, 086 33 Zborov avšak nie na dobierku (Náklady na vrátenie tovaru nepreplácame). Alebo po dohode tovar od vás vyzdvihneme, na naše náklady. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne alebo osobne (nie formou e-mailu). 

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

10. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  • a.) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
  • b.) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  • c.) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

11. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

12. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. 

Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadom vašej reklamácie neváhajte nás kontaktovať: eshop@prehouse.sk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.