Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PREHOUSE s.r.o., Chmeľová 121, 08633 Zborov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 54381002 (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: PREHOUSE s.r.o., Chmeľová 121, 08633 Zborov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty eshop@prehouse.sk , telefón +421 944 588 030
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení, tovaru a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Súhlasom s Profilujúcimi (marketingovými) cookies dávajú užívatelia právo využiť aj nový typ dát:

  • AD_PERSONALIZATION = súhlas so zacielením personalizovaných reklám. 
  • AD_USER_DATA = súhlas s poskytnutím používateľských dát nástrojom Google.  

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Shoptet, a.s. (prevádzkovateľ ehsopového systému Shoptet), firma WebSupport, s.r.o. (správca serverov), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) Collabim s.r.o. (evidencia marketingových aktivít), Facebook Inc (sociálna sieť), Google+, Google Adwords, Google analytics, Pinterest, Instagram, Favi online s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu eshop@prehouse.sk
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.